Digitális írástudás fejlesztése

Tervezett képzési idő: 100 óra (30 óra elmélet – 70 óra gyakorlat) – 3 hónap

Képzési díj: 55000.- ft + 3000.-/modul

Képzés várható kezdete: 2017. Október

Bekapcsolódási feltételek:

 • Nincs

A képzés tanúsítvány kiadásával zárul.

A képzés filozófiája, alapelvei:

A képzés elvégzése hozzásegít ahhoz, hogy a résztvevők meg tudjanak felelni a szakmai kihívásoknak, eredményesen kapcsolódhassanak be a munka világába, sikeresek lehessenek életük során, és a felnőttkori tanulás és képzés segítségével az életvitelük minősége javuljon.

A képzés célja:

Szakképesítéshez, szakmai végzettséghez nem köthető munkavégzési kompetenciák fejlesztését célozza azzal, hogy a képzésben résztvevő fejlessze infokommunikációs és számítástechnikai ismereteit

A képzésen a résztvevő képes lesz a digitális technológia használatára:

 • Szövegszerkesztésre, fájlkezelésre, mappák, fájlok rendezésére, tömörítésére, nyomtatására
 • Információszerzésre a világhálón, biztonságos internethasználatra
 • Elekrtonikus levelezésre
 • Elektronikus ügyintézésre
 • Digitalizálásra
 • Kimutatások, kalkulációk készítésére
 • Számítógépes tervezésre, modellezésremodul tartalma:
 • Személyes hatékonyság alkotóelemei
 • Önismeret
 • Partnerismeret
 • A stressz és a konfliktus hatása a személyiségre
 • Személyiségjegyek
 • Szerepek és elvárások
 • Konfliktus megoldási technikák
 • Az önfejlesztés igénye
 • Egyéni fejlődési út
 • Szerepjátékokon keresztül konkrét helyzetekben sajár élmények megszerzése
 • Időgazdálkodás
 • A probléma megoldás gyakorlata (tréning)
 • Feladatlisták használata