Európai uniós pályázatírás és projektmenedzsment

Tervezett képzési idő: 96 óra (28 óra elmélet – 68 óra gyakorlat) – 3 hónap

Képzési díj: 119000.- ft + 3000.-/modul

Képzés várható kezdete: 2017. Október

Bekapcsolódási feltételek:

 • Gimnáziumi érettségi
 • Számítógép felhasználói ismeretek

A képzés tanúsítvány kiadásával zárul.

A képzés filozófiája, alapelvei:

A képzés elvégzésével új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el, hozzásegít ahhoz, hogy a résztvevők meg tudjanak felelni a szakmai kihívásoknak, eredményesen kapcsolódhassanak be a munka világába, sikeresek lehessenek életük során, és a felnőttkori tanulás és képzés segítségével az életvitelük minősége javuljon.

A képzés célja:

Szakképesítéshez, szakmai végzettséghez nem köthető munkavégzési kompetenciák fejlesztését célozza azzal, hogy a képzésben résztvevők elsajátítsák az uniós támogatások igénybevételéhez szükséges gyakorlati ismereteket.

A képzés célja, hogy a résztvevők önállóan képessé váljanak eu-s projektek kiírásainak megfelelő pályáztatási folyamat tervezésére, koordinálására, átlássák az uniós projektek lebonyolításának, finanszírozásának folyamatát, legyenek képesek kapcsolatot tartani a pályáztatási folyamat résztvevői.

A képzések tartalma:

1 modul: projektek tervezése, pályázatírás (48 óra)

 • Projektgenerálás-projekttervezés
 • Projekttervezés módszertani ismeretei
 • A projektterv elkészítése
 • A projekt megvalósítása, menedzsmentje
 • A projektszervezet kialakítása
 • A pályázati felhívások értelmezése
 • A pályázatkészítés előkészítési tevékenységei
 • Pályázatkészítés kitöltő programok alkalmazása
 • Pályázati ügyintézés
 1. Modul: projektek megvalósítása, elszámolása (48 óra)
 • a pályázati dokumentáció benyújtásának ügyintézése
 • A hiánypótlás és tisztázandó kérdések feladatai
 • A beszerzési és közbeszerzési tevékenység
 • A projekt kommunikáció
 • A projekt indikátorai
 • A projektjelentések