Gazdasági és pénzügyi ismeretek

Tervezett képzési idő: 40 óra (20 óra elmélet – 20 óra gyakorlat) – 10 nap

Képzési díj: 95000.- ft + 3000.-/modul

Képzés várható kezdete: 2017. október

Bekapcsolódási feltételek:

 • felsőfokú végzettség

A képzés Tanúsítvány kiadásával zárul.

A képzés filozófiája, alapelvei:

A képzés elvégzése hozzásegít ahhoz, hogy a résztvevők meg tudjanak felelni a szakmai kihívásoknak, eredményesen kapcsolódhassanak be a munka világába, sikeresek lehessenek életük során, és a felnőttkori tanulás és képzés segítségével az életvitelük minősége javuljon.

A képzés célja:

Szakképesítéshez, szakmai végzettséghez nem köthető munkavégzési kompetenciák fejlesztését célozza azzal, hogy a képzésben résztvevő hatékonyan elmélyíti gazdasági, pénzügyi ismereteit.

A képzésen a résztvevő elsajátítja:

 • a gazdálkodási döntéseket megalapozó költséggazdálkodási tervek logikus összeállítását, megtervezését
 • a költségvetés nyomon követhető formában történő rögzítését
 • a költségvetés nyomon követését
 • a többletköltségek elszámolását a megvalósítás során
 • a költségvetési tervezésben felhasználható szoftverek alkalmazását

A képzés tartalma:

 • költséggazdálkodás
 • a költségvetések készítésének célja
 • a költségvetések műszaki és pénzügyi aspektusa
 • árképzési módok
 • számlanyitás, számlavezetés, átutalás, hiteligénylés, hitelfelvétel, számla kiállítása, számlaellenőrzés
 • költségtani ismeretek
 • költségtipusok
 • közvetlen költségek
 • közvetett költségek
 • az önköltségszámítás fajtái
 • előkalkuláció, közbenső-utókalkuláció
 • a különleges körülmények miatt felmerülő többletköltségek, azok elszámolási lehetőségei
 • a költségvetés készítésének folyamata