Munkavégzéssel kapcsolatos személyes hatékonyság fejlesztése

Tervezett képzési idő: 24 óra (4 óra elmélet – 20 óra gyakorlat) – 10 nap

Képzési díj: 55000.- ft + 3000.-/modul

Képzés várható kezdete: 2017. Október

Bekapcsolódási feltételek:

 • Nincs

A képzés tanúsítvány kiadásával zárul.

A képzés filozófiája, alapelvei:

A képzés elvégzése hozzásegít ahhoz, hogy a résztvevők meg tudjanak felelni a szakmai kihívásoknak, eredményesen kapcsolódhassanak be a munka világába, sikeresek lehessenek életük során, és a felnőttkori tanulás és képzés segítségével az életvitelük minősége javuljon.

A képzés célja:

Szakképesítéshez, szakmai végzettséghez nem köthető munkavégzési kompetenciák fejlesztését célozza azzal, hogy a képzésben résztvevők alkalmazzák a személye4s hatékonyság fejlesztéséhez szükséges ismereteket és készségeket.

A képzésen a résztvevő képes lesz:

 • Hatékony önismeretre
 • Jobb partnerismeretre
 • Stresszhelyzet, konfliktus kezelésére
 • Lelki egészségének megőrzésére
 • Az önvédelmi technikák megerősítésére

Modul tartalma:

 • Személyes hatékonyság alkotóelemei
 • Önismeret
 • Partnerismeret
 • A stressz és a konfliktus hatása a személyiségre
 • Személyiségjegyek
 • Szerepek és elvárások
 • Konfliktus megoldási technikák
 • Az önfejlesztés igénye
 • Egyéni fejlődési út
 • Szerepjátékokon keresztül konkrét helyzetekben sajár élmények megszerzése
 • Időgazdálkodás
 • A probléma megoldás gyakorlata (tréning)
 • Feladatlisták használata