Teljesítményértékelés alkalmazása a munkahelyen

Tervezett képzési idő: 21 óra (14 óra elmélet – 7 óra gyakorlat) – 1 hét

Képzési díj: 45000.- ft + 3000.-/modul

Képzés várható kezdete: 2017. Október

Bekapcsolódási feltételek:

 • Közép-vagy felsőfokú végzettség
 • Számítógép felhasználói ismeretek

A képzés tanúsítvány kiadásával zárul.

A képzés filozófiája, alapelvei:

A képzés elvégzése hozzásegít ahhoz, hogy a résztvevők meg tudjanak felelni a szakmai kihívásoknak, eredményesen kapcsolódhassanak be a munka világába, sikeresek lehessenek életük során, és a felnőttkori tanulás és képzés segítségével az életvitelük minősége javuljon.

A képzés célja:

Szakképesítéshez, szakmai végzettséghez nem köthető munkavégzési kompetenciák fejlesztését célozza azzal, hogy a képzésben résztvevők hatékony teljesítményértékelési rendszert alakítanak ki és működtetnek a munkahelyi környezetben.

A képzésen a résztvevő képes lesz:

 • Motíválóan hatni az egyéni teljesítményre
 • Egységesen értelmezni a jó és rossz teljesítményt
 • Fenntartani a kívánt teljesítményi szintet
 • Kompetensen kezelni az alulteljesítést.

A képzés tartalma:

 • Helyzetelemzés
 • Formalizált teljesítményértékelési rendszer
 • A teljesítmény értékelés elfogadásét vagy elutasítását meghatározó tényezők
 • Értékelő, fejlesztő beszélgetések
 • A sikeres értékelés kritériumai
 • A teljesítmény értékelés mutatószámai
 • Mutatórendszerek
 • Önértékelés
 • Az önfejlesztés igénye
 • A személyes hatékonyság alkotóelemei
 • Személyiségjegyek
 • Szerepek és elvárások
 • Konfliktusmegoldás technikái