A Fiatalok Idegen Nyelv- és Szakmai Továbbképzéséért Alapítvány 1995-től működik. A Discimus Szakgimnázium fenntartója.

Az alapítvány tevékenysége a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányulóan a hazai lakosság illetve a határon túli magyarság érdekében, nevelésre és oktatásra, képességfejlesztése, ismeretszerzésre terjed ki.

Az alapítvány közhasznú céljai megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el:

  • köznevelési intézmény fenntartása
  • felnőttoktatási tevékenység,
  • állam által elismert szakképesítések képzése, gyakorlati képzés biztosítása

Az alapítvány tevékenységi körébe tartozik:

  • középfokú, valamint felsőfokú oktatás, (mely érettségit követő szakképzési évfolyamokon valósul meg)
  • kulturális képzés,
  • máshova nem sorolt egyéb oktatás,
  • máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

Az alapítvány jogállása: Szakközépiskolát működtető, önálló jogi személy, pártoktól és politikai szervezetektől független, azokat nem támogatja és azoktól támogatást nem kap, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

Az alapítvány nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.