Felnőttképzési szolgáltatások

KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE ÉS KÉPZÉSI TANÁCSADÁS

A képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás célja annak a feltárása, hogy a tanulás iránt érdeklődő ember számára mely képzések felelhetnek meg az előképzettsége, korábban megszerzett szakmai tapasztalatai, egyéni , érdeklődése és munkával kapcsolatos céljai alapján. A tanfolyamvezetők által végzett felmérési és tanácsadási folyamat során a jelentkezőnek módja nyílik megismerni a számára megfelelő tanfolyamokat, az azokon megszerezhető kompetenciákat és szakképesítéseket.

Térítési díj: ingyenes

ELŐZETES TUDÁSSZINT FELMÉRÉS

Az előzetes tudásszint-felmérés célja a jelentkező korábban megszerzett ismereteinek, készségeinek és gyakorlati tapasztalatainak a megvizsgálása és értékelése, illetve ezek összevetése a kiválasztott képzés során megszerezhető kompetenciákkal. Az előzetes tudásszint-felmérést a tanfolyamvezetők végzik, és eredményétől függően felmentést adhatnak a tanfolyam egyes részeinek látogatása alól.

Térítési díj: ingyenes