Klinikai Fogászati Higienikus képzés

OKJ szám: 55 725 11
Nyilvántartásba vételi szám: E-000166/20104/A003
A klinikai fogászati higienikus képes lesz fogtömések polírozására, finírozására, fogkő eltávolításra, fogfehérítésre, plakk kimutatásra, fogászati egészségnevelésre, szájhigiénés feladatok végzésére, prevenciós programok szervezésére.

Ami szükséges a beiratkozáshoz:

 • Fogászati asszisztens bizonyítvány másolata
 • Foglalkoztatás- egészségügyi szakvélemény

Képzési modulok:

 • 11192-12 Fogászati higiénikus tevékenysége;
 • 11193-12 Fogászati prevenció, szájhigiéné

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A KÉPZÉSI CURRICULUM TELJESÍTÉSÉNEK, ÉS A SZAKMAI VIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉS FELTÉTELE EGY, A KÉPZÉSEN RÉSZTVEVŐ KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS JELÖLT ÁLTAL, ÖNÁLLÓAN ELKÉSZÍTENDŐ ZÁRÓ DOLGOZAT.

A záró dolgozat célja:

Az elsajátított elméleti ismeretek alapján a leendő klinikai fogászati higiénikus a tutora segítségével képes legyen egy bizonyos, a szájhigiénés és/vagy prevenciós tevékenységgel összefüggő problémát meghatározni (pld. esetleírás,: szájvizsgálat. rtg.,fotó, kezelés).

A záró dolgozat jellemzői, követelményei:

 • a megoldandó probléma valódi legyen, elméleti vagy gyakorlati jellegű;
 • elkészítése kötelezően a kijelölt, vagy választott tutor irányításával, és segítségével történik;
 • a tutor választás előzetes megbeszélés alapján történik a szakképzésben résztvevő szakmai előadók közül;
 • a hallgató köteles legalább két alkalommal a tutorával konzultálni, mely konzultációt a tutor az aláírásával igazolja;
 • a záró dolgozatot magyar nyelven írhatják, terjedelme nem haladhatja meg a 25 oldalt (Times New Roman 12 – betűtípus, 1,5 sortávolság). Ebbe a táblázatok, ábrák, szemléltető anyagok nem tartoznak bele;
 • plágium, vagy a hivatkozások elhagyása, nem megfelelő alkalmazása a Klinikai fogászati higiénikus jelölt szakképzési programból való kizárását vonja maga után;
 • a záró dolgozatot egy bekötött és egy elektronikus formában, a Klinikai fogászati higiénikus jelölteknek kötelezően le kell adni 10 nappal a komplex vizsga megkezdése előtt.

Képzés időtartama: 4 hónap
Elméleti órák száma: 180 óra
Gyakorlat órák száma: 180 óra
A tervezett oktatási napok: péntek délután

Előzetes tudásméréssel a képzési idő csökkenthető!

A képzés díja: 100.000.- Ft
Szakmai záróvizsga: 65 000.- Ft

A Discimus Szakgimnáziumban végzett Fogászati asszisztenseknek a képzési díjból 10% kedvezmény!

Letölthető dokumentumok:

Egészségügyi alkalmassági mintadokumentum (PDF)
Szakmai és vizsgakövetelmények (PDF)